test 2007

IvanArsic's picture

U reakciji izmedju kalijum-permanganata i oksalne kiseline,u prisustvu sumporne kis.izdvaja se 44,8cm3gasa pod normalnim uslovima. Koliko je milimola redukcionog sredstva ucestvovalo u reakciji?

milicaradenkovic's picture

2KMnO4+5H2C2O4+3H2SO4------------------>2MnSO4+K2SO4+8H2O+10CO2

Mn7+(+5e-)------------>Mn2+/1

C3+(-1e-)----------------->C4+/5

n(CO2)=V(CO2)/Vm=44.8*10(-3)/22.4=0.002 mol

n(H2C2O4)=5*n(CO2)/10=5*0.002/10=0.001 mol=1 mmol

 

IvanArsic's picture

n(H2C2O4)=5*n(CO2)/10  a sto je ovde 5 ?

milicaradenkovic's picture

Zbog molova kiseline kojih ima 5.