organska hemija

Natasa Mihajlovic's picture

Koliko je potrebno litara gasovitog hlorovodonika da bi u reakciji sa propenom dobili 3 grama odgovarajućeg proizvoda ?

Rešenje treba da bude 0,86

Niki1995's picture

CH2=CH-CH3 + HCl--------------->CH3-CH(Cl)-CH3

m= 3 g
n=m/Mr=3/78.5=0.03821656 mol
n(HCl)=n(2- hlorpropan)
n(HCl)= 0.03821656 mol
V(HCl)=n*Vn= 0.03821656* 22.4 = 0.856 L = 0.86 L