Lipidi

Vuk Biljuric's picture

Koliko struktrunih izomera ima triacilglicerol koji hidrolizom daje ekvimolekulsku smesu glicerola,palmitinske,stearinske i oleinske kiseline?

milicaradenkovic's picture

Ima 3 izomera i to su

P-S-O, O-P-S i S-O-P samo menjas kiseline u triacilglicerolu