stehiometrija .

mancela993's picture

 1.Ako je relativna molekulska masa hlora 71, kolika je masa jednog
atoma hlora?
1) 5,9 x 10-23 kg
2) 1,8 x 10-23 g
3) 1,8 x 10-22 g
4) 5,9 x 10-23 g
5) 5,9 x 10-23 mg

 

Pop.'s picture

Slicno kao onaj zadatak sa jodom. Samo ovde prvo izracunas masu jednog molekula:

6,023*10-23 : 71 = 1 : X

X = 11,8*10-23 g   Ovo je masa jednog molekula, pa je masa jednog atoma = 11,8*10-23 / 2 = 5,9*10-23

Tacan odgovor je pod 4)