Heterociklicna jedinjenja

milicandj's picture

Kolika je molekulska masa jedinjenja koje nastaje reakcijom piridina sa HBr?

milicaradenkovic's picture

C5H5N+HBr--------------------->{C5H5NH+}Br-

Mr=5*Ar(C)+6*Ar(H)+Ar(N)+Ar(Br)

Mr=5*12+6*1+14*1+80*1=160 g/mol