Građenje oksida

Star dust's picture

U  molekulu oksida nekog metala izreaguje 0.5g tog metala i 280cm3 kiseonika pri normalnim uslovima. Odredi u kom masenom odnosu su elementi u ovom oksidu:

  1. 16:36
  2. 5:4
  3. 10:3
  4. 1:16
milicaradenkovic's picture

M+O2------------------->MxOy

n(O2)=V(O2)/Vm=0.28/22.4=0.0125 mol

m(O2)=n(O2)*Mr=0.0125*32=0.4 g

m(M):m(O2)=0.5:0.4/:0.4

m(M):m(O)=1.25:1/*4

m(M):m(O2)=5:4 i resenje je pod 2.