Ketoni - oksidacija

milenko664's picture

Moze li mi neko  objasniti oksidaciju ketona? Znam da nastaje smesa kiselina, ali ne znam koliko i koje nastaju.
npr. koliko kiselina nastaje oksidacijom 2 propanona? 

milicaradenkovic's picture

Oksidaciojom ketona nastaje smesa kiselina npr. oksidacija 2-propanona

CH3COCH3(O)----------------------->CH3COOH+ HCOOH

milenko664's picture

a je taj ukupan broj c atoma u smjesama mora odgovarati broju ketona od kog su nastale?
evo npr. 2 pentanon, da li tu nastaju, etanska, metanska, buterna ili jos neka?

milicaradenkovic's picture

Taj broj C atoma odgovara broju C atoma u ketonu i dobija se smesa 4 kiseline.