Test

ibrahim 123's picture

Za potpuno sagorjevanje 6,023 x 10^21 atoma karbona, računato pri standardnim uslovima, potrebno je oksigena:

a) 224 mL

b) 2240 mL

c) 112 mL

d) 2,24 L

ako može postupak malo jasnije objasnit !

ibrahim 123's picture

Koja od navedenih tvari ne sadrži sumpor ?

proteini

modra galica

triacilgliceroli

gips

ibrahim 123's picture

Masa od 18 grama kalcij-hlorida otopljena je u 250 mL vodenog rastvora.

Koncentracija takvog rastvora je:

a) 0,16 mol/L

b) 0,24 mol/L

c) 0,65 mol/L

d) 0,95 mol/L

 

 

 

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.

ibrahim 123's picture

tek sad primjetih,nisam znao