kretanje cestica

ibrahim 123's picture

Pojavu kretanja naelektrisanih koloidnih čestica u otopini pod uticajem električnog polja nazivano:

a) dijaliza

b) difuzija

c) elektroforeza

d)osmoza

Pop.'s picture

Dijaliza je postupak razdvajanja rastvorene supstance na osnovu razlicite difuzije komponenti kroz polupropusnu membranu (najcesce kroz pol.prop. membranu ne prolaze koloidne cestice)

Difuzija je proces prelaska koncentracije ili energije iz zone vise koncentracije (energije) u zonu nize koncentracije. To ti je bukvalno mesanje usled kretanja cestica kada imas delove razlicitih koncentracija unutar rastvora.

Osmoza predstavlja difuziju molekula RASTVARACA kroz polupropusnu membranu koja ne propusta molekule rastvorene supstance.

Ostaje nam samo da je onda ovo elektroforeza :)