organska hemija

ibrahim 123's picture

Toluen je:??

a) fenol

b) aromatski karbohidrogen

c) kristalna supstanca

d) ništa od navedenog

milicaradenkovic's picture

Toluen je aromatican karbohidrogen to je metil benzen pa je resenje pod b.