izoelektricna tacka

ibrahim 123's picture

Izoelektrična tačka je:??

a) tačka ključanja

b) pH vrednost

c) mala elektroda u obliku tačke

d) baterija

milicaradenkovic's picture

Izoelektricna tacka je pH vrednost na kojoj su molekuli naelektrisani neutralno i resenje je pod b.