opsta hemija

ibrahim 123's picture

Od litijuma do francijuma:

lakše se otpušta elektron iz vanjske ljuske

teže nastaju joni

opada atomski radijus

ništa od navedenog

 

milicaradenkovic's picture

Ne opada atomski radijus .Lako nastaju joni  i odgovor je da se lakse otpusta elektron iz ljuske jer svi elementi imaju jedan elektron u poslednjem valentnom nivou i lakse ga je otpustiti da nastane M+ jon.