Neorganska i opšta hemija

Natasa Mihajlovic's picture

U kom masenom odnosu se nalaze fosfor i kiseonik,kada je za oksidaciju potrebno 6,2 grama fosfora utrošeno 3,36 litara kiseonika ?

milicaradenkovic's picture

P+O2----------------->PxOy

n(O2)=V(O2)/Vm=3.36/22.4=0.15 mol

n(O)=2*n(O2)=2*0.15=0.3 mol

m(O)=n(O)*Mr=0.3*16=4.8 g

m(P):m(O)=6.2:4.8