stepen disocijacije

ibrahim 123's picture

Ako od  100 molekula neke supstance u vodenom rastvoru disocira 50, onda je stepen disocijacije :

2

0,5

0,05

50

Kako se određuje stepen disocijacije??

asterix's picture

broj molekula koji je disocirao/ukupan broj molekula

50/100=0.5