Osmotski pritisak

ibrahim 123's picture

Koji će od navedenih rastvora iste koncentracije pokazivati najveći osmotski pritisak??

a) kalijum hlorid

b) natrijum hlorid

c) cezij hlorid

d) kalcijum hlorid

Kako se ovo određuje??

asterix's picture

CaCl2- disocira na tri čestice , sve ostale na dve

CaCl2--> Ca2+ + 2Cl-