neorganska hemija

Almaaa's picture

 Izračunati maseni udeo sumporne kiseline u rastvoru koji je dobijen mešanjem 250 g vode i 300 cm3 40% rastvora sumporne kiseline gustine 1.3079 g/cm3

milicaradenkovic's picture

mr=ro*V=1.3079*300=392.37 g

ms=w*mr=392.37*0.4=156.95 g

mr1=ms+m(vode)=156.95+250=406.95 g

w=ms/mr1=156.95/406.95=0.386=38.6 %