Krajnji proizvod toluena i HNO3

Hijaluron's picture

Zasto  krajnji proizvod reakcije toluena i HNO3 ima tri supstituisane NO2 grupe? Za benzen rekose da podleze samo monosupstitucionim reakcijama, da li kod toluena to ne vazi zbog uticaja CH3 grupe? Ii da li bi krajnji proizvod r-je benzena ima 1 ili tri grupe zamenjene? 

milicaradenkovic's picture

Kod toluena kad reaguje sa HNO3 dobija se  proizvod sa tri grupe NO2 zbog CH3 grupe u prstenu.