Oksidacioni broj C atoma

Hijaluron's picture

Da li je oksidacioni broj ugljenika kada gradi i dvostruku i trostruku vezu sa drugim C atomom nula, kao kod jednostruke? 

milicaradenkovic's picture

Ne.

Hijaluron's picture

Koliki je onda? 

milicaradenkovic's picture

Oksidacioni broj je -2.

Hijaluron's picture

i za dvostruku i za trostruku?