Koncentracija H+ jona

Almaaa's picture

Kolika je koncentracija H+ jona u rastvoru nastalom mešanjem 400 cm3 rastvora koji sadrži 0.3 mol/dm3stroncijum-hidroksida i 600 cmrastvora koji sadrži 0.4 mol/dmbromidne kiseline?

milicaradenkovic's picture

2HBr+Sr(OH)2---------------->2H2O+SrBr2

n(kiseline)=c*V=0.4*0.6=0.24 mol

n(baze)=c*V=0.4*0.3=0.12 mol

posto nista nije u visku pH=7

Almaaa's picture

Ne razumem kada je nesto u visku,a kada nije.

milicaradenkovic's picture

Ako pogledas jednacinu videces da je odnos kiseline i baze 2:1 pa posto nista nije u visku pH=7.