Proizvod rastvorljivosti

amna0504's picture

U 500 ml vode rastvoreno je 0,0165g srebro-hromata. Koliki je proizvod rastvorljivosti srebro-hromata?

milicaradenkovic's picture

Ag2CrO4

n(Ag2CrO4)=m/Mr=0.0165/332=0.0000497 mol

c=n/V=0.0000497/0.5=0.0000994 mol/l

Ag2C2O4-------------------->2Ag+ + CrO42-

R={Ag+}*2*{CrO42-}={0.0000994}*3=9.82*10(-13)

{Ag+}={CrO42-}=0.0000994 mol/l

dragon4's picture

U reakciji vode i 156,8 mL etina (u normalnim uslovima) u prisustvu jona žive dobija se:
a) 3,08 g etanala
b) 0,308 g etanola
c) 0,308 g etanala
d) 3,08 g etanola
e) 0,616 g etanala
Ako može i jednačina i postupak zadatka. Zahvaljujem :)

aksabg's picture

Jedan zadatak jedna tema. Procitaj pravila.

milicaradenkovic's picture

I ovde je greska u formuli 

R={2*Ag+}*2*{CrO42-}

R={2*0.0000994}*2{0.0000994}

R=3.93*10(-12)