ugljovodonici

Vesna's picture

22.  Za koliko jedinica se promeni oksidacioni broj C- atoma pri procesu sagorevanja metana?

1

8

4

2

3

milicaradenkovic's picture

CH4+2O2----------------->CO2+2H2O

C u CH4 je -4 jer je H+1

C u CO2 je 4+ jer je O2- pa se oksidacioni broj promeni za 8 jedinica.