amini i nitro jedinjenja

Vesna's picture

52. Koje od navedenih jedinjenja reaguje sa nitritnom kiselinom  , pri cemu se gradi odgovarajuca diazonijum so?

metil-etil-amin

trimetil-amin

N-metilanilin

anilin

dietil-amin

milicaradenkovic's picture

Primarni aromaticni amini daju diazonijum soli. Resenje je anilin.