Gasni zakoni

asterix's picture

Trebam pomoć oko ovog zadatka:
Posuda A sadrži 100 ml vodonika pri pritisku od 60 kPa. Posuda B, zapremnine 450 ml, prazna je (p=0kPa). Posude su povezane staklenom cevčicom s ventilom. Izračunajte ukupni pritisak u  posudama kada se ventil otvori.(R:11 kPa)

Pop.'s picture

p1 = 60 kPa
V1 = 100 ml

p2 = ?
V2 = 100 + 450 = 550 ml

p1V1 = p2V2

p2 = p1V1 / V2 = 11 kPa

asterix's picture

tu  se dakle zapremnine zbroje pošto je došlo do mešanja?