koncentracije rastvora

sof99's picture

koliko ml koncentrovane H3PO4( w=0,85, masene konc. 1,7 g/ml ) treba odmeriti za pravljenje 250 ml rastvora koji sadrzi 0,4 mol/L?

milicaradenkovic's picture

n=c*V=0.25*0.4=0.1 mol

ms=n*Mr=0.1*98=9.8 g

mr=ms/w=9.8/0.85=11.53 g

V=mr/ro=11.53/1.7=6.78 ml 0.85 H3PO4

Boris's picture

gustina koncentrovane kiseline je 1.7g/ml odnosno kad se prebaci u mol/ml bude da ima 0.0173 mol/ml. Tebi za pripremanje 250ml rastvora kocentracije 0.4mol/l treba 0.1mol fosforne kiseline. kad podelis potrebnu kolicinu supstance sa 0.0173 dobijes da ti treba 5.76 ml rastvora fosforne kiseline.

nadam se da je dobro :)

Boris's picture

izvinjavam se nije dobro XD

 

Boris's picture

to je trebalo da bude koncentracija kiseline u mol/l