razlike u rastvorima

ibrahim 123's picture

Vodeniv rastvor HCl, koncentarcije 0,1 mol/dm^3, razlikuje se od vodenog rastvora NaOH iste koncentracije, po tome:

ima višu vrijednost pOH

što menja boju lakmusa

što nesadrži OH- jone

što sadrži hidrojium joone

milicaradenkovic's picture

Sto menja boju lakmusa.