rasvori

Almaaa's picture

Koliko mililitara vode treba ispariti iz 100 ml rastvoa koji sadrzi 5 g NaOH rastvorenih u 1 litru,da bi se dobio rastvor cija je koncentracija 0,25 mol/L?

milicaradenkovic's picture

c*V=c1*V1

n(NaOH)=m/Mr=5/40=0.125 mol

c=n(NaOH)/V=0.125/1=0.125 mol/l

0.1*0.125=V1*0.25

V1=0.0125/0.25=0.05 l=50 ml

V(vode)=V-V1=100-50=50 ml