Tačke ključanja

Marko95's picture

Na osnovu strukture odresi koja će supstanca od sljedećih parova jedinjenja imati višu tačku ključanja:

a) butan ili 1-propanol,

b) etanol ili 1,2-etandiol,

c) 2-pentanol ili glicerol,

d) fenol ili cikloheksanol.

milicaradenkovic's picture

a) 1-propanol zbog OH grupe u alkoholu

b) 1.2-etandiol jer ima 2 OH grupe u molekulu

c) glicerol jer ima 3 OH grupe u molekulu

d) fenol jer je on aromatican alkohol