Rastvorljivost joda

Tiranikus's picture

Rastvorljivost joda u vodi iznosi 0.00134M. Rastvorljivost joda u rastvoru kalijum-jodida koncentracije 0.007M iznosi 0.00480M. Izracunati rastvorljivost joda u rastvoru kalijum-jodida koncentracije 0.1M. U rastvoru se uspostavlje ravnoteza: I+ I2 = I3

Resenje: 0.0507M

milicaradenkovic's picture

I-+I2----------------->I3-

0.00480-0.00134=0.00346 M

0.007:0.00346=0.1:x

x=0.00346*0.1/0.007=0.0494 M

rastvorljivost u KI=0.0494+0.00134=0.0507 M

Tiranikus's picture

Hvala .