Elektrohemija

ЈелаПХ's picture

U rastvor bakar-sulfata potopljena je plocica od Fe mase 10g. Poslije izvesnog vremena izvadjena , isprana i osusena i njena masa je bila 10.75g. Izracunati masu Fe koja se rastvorila i masu Cu koja se izdvojila na plocici.

Tiranikus's picture

.......................... CuSO4 + Fe -----> FeSO4 + Cu

........masa,,,,,,,,,,...m........56m/160,,,,,,,,,,,,,,,64m/160...

........molovi,,,,,,,,,,,,m/160...m/160...................m/160....

10g - 56m/160 + 64m/160 = 10.75g

m=15g

m(rastvorenog Fe) = 56m/160 = 6g

m(izdvojenog Cu) = 64m/160 = 5.25g