Empirijska formula

asterix's picture

U nekom spoju X maseni omjer C i H iznosi 0.08410. Molarna masa tog jedinjenja je 78 g/mol.
Izračunajte brojevni omer atoma C i H u spoju X i empirijsku formulu jedinjenja.

nije mi problem odrediti molekulsku formulu, no ne mogu empirisku.

Hvala!

milicaradenkovic's picture

m(H):m(C)=0.08410

m(H)=0.08410*m(C)

n(H)*Ar(H)=0.08410*n(C)*Ar(C)

1*n(H)=0.08410*n(C)*12

n(H)=0.08410*12*n(C)

n(H)=n(C)

n(H):n(C)=1:1

x=y

Mr=x*Ar(C)+y*Ar(H)

78=12*x+y*1

78=12*x+x

78=13*x

x=78/13=6 i formula je C6H6