reakcija

atomcic's picture

U reakciji brombenzena i natrijum-metoksida nastaje:

1) benzaldehid  2) aril-metil-etar  3) o-metoksi-brombenzan  4) benzoeva kiselina  5) nema reakcije

milicaradenkovic's picture

C6H5Br+CH3ONa-----------------> nema reakcije i resenje je pod 5.