Organska jedinjenja u raznim rastvaracima

Tiranikus's picture

U smesi se nalaze 2,4,6-trimetilfenol, heksadekanska kiselina, cikloheksanol i limunska kiselina. Dodaju se dietil-etar i voda, U vodenoj fazi se nalazi jedinjenje A, a ostala tri su u etarskoj fazi.

Ukloni se vodeni sloj.

U preostali etarski rastvor doda se 5% vodeni rastvor Na-bikarbonata i jedinjenje B prelazi u bikarbonatni rastvor, a C i D ostaju u etru.

Na kraju se u etarski sloj doda 5% vodeni rastvor NaOH, pri cemu jedinjenje C prelazi u taj rastvor, a D ostaje u etru. Identifikovati jedinjenja A,B,C,D.

 

Moze li neko da mi objasni sta se desava u ovim rastvorima i sta zakljucavamo iz navedenih pojava da bismo dosli do trenutka kada znamo sta je A, sta B, a sta C, odnosno D? Hvala.

 

Resenje: 

A = limunska kiselina

B = heksadekanska kiselina

C = 2,4,6-trimetilfenol

D = cikloheksanol

milicaradenkovic's picture

Ako imas tu smesu u vodenoj fazi je limunska kiselina a sva ostala jedinjenja idu u etarsku fazu i jedinjenje A je limunska kiselina.

Kada se u preostalu smesu doda 5% rastvor NaHCO3 reaguje sa njim heksadekanska kiselina a ostala jedinjenja idu u etarsku fazu i jedinenje B je heksadekanska kiselina

Kada se doda 5% rastvor NaOH sa njim reaguje 2.4.6 trimetil fenol i jedinjenje C je 2.4.6 trimetil fenol a jedinjenje D ostaje u etarskoj fazi i jedinjenje D je cikloheksanol jer on ne reaguje sa NaOH

Tiranikus's picture

B,C,D potpuno jasni, ali zasto limunska kiselina ide u vodenu fazu? Zasto ne bude i ona u etarskoj?

Hvala

milicaradenkovic's picture

Limunska kiselina se rastvara u vodi i ona ide u vodenu fazu.

Tiranikus's picture

Hvala