Maseni procenat barijum peroksida u uzorku(analiticka hemija)

Bokii's picture

Koliko % Barijum peroksida sadrzi neki uzorak , ako 2,4211 g ovog uzorka ,u kiselom rastvoru ,trosi 30,00 ml rastvora kalijum permanganata koncentracije 0,1022 mol po litri?

milicaradenkovic's picture

BaO2+3H2SO4+2KMnO4------------------>BaO+K2SO4+2MnSO4+3O2+3H2O

Nisam sigurna za reakciju pa ti proveri.

n(KMnO4)=c*V=0.1022*0.03=0.003066 mol

n(BaO2)=n(KMnO4)/2=0.003066/2=0.001533 mol

m(BaO2)=n(BaO2)*Mr=0.001533*169=0.25908 g

w(BaO2)=m(BaO2)/m(uzorka)

w(BaO2)=0.25908/2.4211=0.107=10.7 %

Bokii's picture

Hvala puno Milice, u mojoj knjizi pise da H2O2 sa KMnO4(poglavlje permanganometrija) u kiselom rastvoru ide do O2 to znaci da ce n BaO2 biti jednako pet polovina od n MnO4- podeljeno sa 1000? (jer je zapremina u cm3?) dobijemo n BaO2 , nadjemo m i ostalo sve kako ide,delimo sa masom uzorka. Jel moze tako? 

Molim te, ako mozes da mi odgovoris kada delimo obe strane jednaacine titracije  sa 1000, a kada ne?

Bokii's picture

Veliki pOzdrav :)

milicaradenkovic's picture

Kada nadjes molove KMnO4 iz poznate zapremine i koncentracije iz jednacine ces naci molove barijum peroksida i iz molova i molarne mase naci ces masu i procenat barijum peroksida.