Talozenje AgBr

Bokii's picture

Masa od 0,5612 g uzorka smese NaBr i KBr je analizirana dodatkom AgNO3 usled cega je doslo do talozenja srebro bromida. Masa dobijenog taloga je iznosila 0,9802 g. Izracunati procentni sadrzaj natrijuma u smesi.

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da je resenje sledece

m(NaBr)=x

m(KBr)=y

NaBr+AgNO3------------------>AgBr+NaNO3

KBr+AgNO3---------------------->AgBr+KNO3

x+y=0.5612 g

%(Br) iz NaBr=80/103=0.777

%(Br) iz KBr=80/119=0.672

%(Br) iz AgBr=80/188=0.4255

0.777*x+0.672*y=0.4255*0.9802

y=0.5612-x

0.777*x+0.672*(0.5612-x)=0.417

0.150*x=0.0399

x=0.0399/0.105=0.38 g NaBr

n(NaBr)=m(NaBr)/Mr=0.38/103=0.00369 mol

NaBr------------------>Na+ + Br-

n(Na+)=n(NaBr)=0.00369 mol

m(Na+)=n(Na+)*Mr=0.00369*23=0.08487 g

w(Na+)=m(Na+)/m(uzorka)=0.08487/0.5612=0.1512=15.12 %