PH

todorovic's picture

Zasto rastvor sircetne kiseline ima vecu pH od rastvora nitratne kiseline iste koncentracije?

milicaradenkovic's picture

Zato sto je sircetna kiselina slaba kiselina i kod takvih kiselina koristi se konstanta disocijacije a azotna kiselina je jaka i u potpunosti disosuje i koncentracija H+ jona je jednaka koncentraciji kiseline. Uzmi bilo koju vrednost koncentracije sircetne kiseline i pretpostavi da su koncentracije HNO3  i CH3COOH jednake.

Space Monkey's picture

Da li neko moze da mi kaze kako se izracunava pH vrednost za slabe/jake baze/kiseline?

 

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.

pH vrednost jake baze ili jake kiseline racuna se

HA-------------------->H+ + A-

c{H+}=c{HA}

pH= -log{H+}

BOH------------------>B+ + OH-

c{OH-}=c{BOH}

pOH= - log{OH-}

pH=14-pOH

racunanje pH slabe baze ili slabe kiseline

HA----------------->H+ + A-

Ka={H+}*{A-}/{HA}

{H+}={A-}

{HA}={HA}ukupna-{H+}

{H+}*2-{HA}ukupna*Ka+{H+}*Ka=0

pH= -log{H+}

BOH----------------->B+ + OH-

Kb={B+}*{OH-}/{BOH}

{B+}={OH-}

{BOH}={BOH}ukupna-{OH-}

{OH-}*2-Kb*{BOH}ukupna+Kb*{OH-}=0

pOH= -log{OH-}

pH=14-pOH

 

kalekrajina's picture

1.ph=6 izracunati koncentraciju H+  u mol/L.

2.koliko ima molova OH-  u 100mL rastvora  ph=4