Oksidacioni broj

Isidora88's picture

Oksidacioni broj fluora u gvodje(III) perfluoratu? Oksidacioni broj fosfora u kalcijum fosfatu? Hvala unapred.

milicaradenkovic's picture

Ca3(PO4)2

oksidacioni broj Ca2+ a O2-

0=3*2+ +2*P +8*2-

0=6+2*P-16

2*P=10

P=10/2

P=5

Fe(FO4)3

oksidacioni broj Fe3+ i O2-

0=3+ +3*F+12*2-

3*F=21

F=21/3

F=7

Isidora88's picture

Hvala puno! :)

Tamara 91098's picture

U koliko vode treba da se rastvori 10 grama kristalnog magnezijum hlorid heksahidrata da bi se dobio rastvor magnezijum hlorida koncentracije 0,250 g/mol ?

 

aksabg's picture

Jedan zadatak jedna tema.