reakcija

Joca994's picture

Data je hemijska reakcija A+3B-C+2D

napisati izraz za brzinu hemijske reakcije?

kako se menja brzina reakcije ako se [B] poveca 2 puta.

milicaradenkovic's picture

A+3B------------------>C+2D

v=k*{A}*{B}3

ako se {B} poveca 2 puta

v=k*{A}*{B}3

v1=k*{A}*{B1}3

{B1}=2*{B}

v/v1=k*{A}*{B}3/k*{A}*{2*B}3

v/v1=1/8

v1=8*v i brzina se povecala 8 puta.