Brzina hemijske reakcije

dejanbr1's picture

Koliko se puta poveca brzina reakcije: 2A+B--->A2B , ako se koncentracija komponente A poveca 2 puta, a koncentracije komponente B smanji dva puta?

milicaradenkovic's picture

2A+B----------------->A2B

(A)1=2*(A)

(B)1=(B)/2

v=k*(A)2*(B)

v1=k*(A)12*(B)1

v/v1=k*(A)2*(B)/(k*(2A)2*(B)/2)

v/v1=(A)2*(B)/2*(A)2*(B)

v/v1=1/2

v1=2*v i brzina se povecala 2 puta

 

dejanbr1's picture

Ako biste i ovde mogli korak po korak, jer ne mogu nikako da dobijem ovaj racun 1/2.
Samo ovo kod skracivanja ako nije problem?

milicaradenkovic's picture

Kada napises izraz onda imas v/v1=k*(A)2*(B)/k*4*(A)2*(B/2) pa kada skratis 4 i 2 dobijas 

v/v1=k*(A)2*(B)/k*2*(A)2*(B) i na kraju dobijes 1/2.