pH

Ask1's picture

Izracunati koncentraciju rastvora nitritne kiseline, ciji je pH 2,5. Konstanta disocijacije nitritne kiseline Ka(HNO3) je 4,5 puta 10 na minus 4 mol po dm3.
2. U 100 cm3 rastvora HCl, u kome je vrijdnost pH 2 rasvtoreno je 0,028 g KOH i dopunjeno vodom do 500cm3. Izracunati vrijednost pH nastalog rastvora

milicaradenkovic's picture

1. HNO3------------------>H+ + NO3-

Ka=(H+)*(NO3-)/(HNO3)

(H+)=10(na -pH)=3.16*10(-3) mol/l

(H+)=(NO3-)=3.16*10(-3) mol/l

(HNO3)=(3.16*10(-3))2/4.5*10(-4)=0.022 mol/l

2. HCl+KOH------------------>KCl+H2O

c(HCl)=1*10(-2) jer je pH=2

n(KOH)=m/Mr=0.028/56=0.0005 mol

n(HCl)=c(HCl)*V=1*10(-2)*0.1=0.001 mol

n(H+ viska)=n(HCl)-n(KOH)=0.001-0.0005=0.0005 mol

c(H+)=n(H+ viska)/V=0.0005*0.5=0.001 mol/l pa je pH=3

Vaki's picture

Izracunati masu hloridne kiseline u 100cm^3 rastvora u kome je Ph=2