Stehiometrija

Mily's picture

Koliko ja zapremina vazduha potrebna za sagorijevalje 200g ugljenik(II)-oksda  u ugljenik(IV)-oksid  pri normalnim uslovima ako je zapreminski udio kiseonika u vazduhu 21%?  

milicaradenkovic's picture

2CO+O2------------------>2CO2

n(CO)=m/Mr=200/28=7.143 mol

n(O2)=n(CO)/2=7.143/2=3.5715 mol

w(O2)=V(O2)/V(vazduha)

V(O2)=n(O2)*Vm=22.4*3.5715=80 l

V(vazduha)=80/0.21=380.96 l