Broj izmjenjenih elektrona "z"

Alexstrasuz's picture

Zanima me kako se odreduje broj izmjenjenih elektrona u elektrolizi

Pop.'s picture

Da bi znao koliko se razmeni elektrona moras da znas hemijsku reakciju. Odnosno koje se reakcije odigravaju na anodi a koje na katodi. To ti je br elektrona koji se otpusti pri oksidaciji ili primi pri redukciji. I JAKO BITNO odredjuje se tako sto napises zbirnu reakciju, odnosno npr ako imas elektrolizu CuSO4

Cu2+ + 2e- → Cu
2H2O → O2 + 4e- + 4H+

Zbirna reakcija ti je:

2Cu2+ + 2H2O → 2Cu + O2 + 4H+

Pa ti je z tj br razmenjenih elektrona 4 jer si r-ju redukcije pomnozio sa 2 kako bi izjednacio br elektrona. Inace mene to nekada buni, pa podelim reakciju redukcije sa 2 (mms da je to pravilo za racunanje entalpije, pa ih po nekada mesam)