Alkani

Gliga97's picture

Koliko razlicitih disupstituisanih(?) derivata mozemo reakcijom 2,3 dimetil butana sa hlorom pri atmosferskom pritisku na temperaturi od 32C u prisustvu svetlosti?

I ovo mi nije jasni bas najbolje ako mozete malo da mi pojasnite.Hvala 

milicaradenkovic's picture

Ja mislim ni jedan proizvod jer kada reaguju alkani sa Cl2 dobijaju se monosupstituisani derivati a ne disupstituisani.

Winkler's picture

Ne bih se mogao sloziti da nastaju samo monosupstituisani alkani jer zasto bi nastali samo monosupsituisani ukoliko imamo toliko atoma vodonika koji mogu biti supstituisani.

Pri uslovima koji favorizuju reakciju slobodnoradikalske supstitucije, nastace smesa najrazlicitijih proisvoda, mono,di,tri... supstituisani. Pitanje je samo u kom odnosu ce oni nastati a taj odnos bi prvenstveno trebalo da prato stabilnost alkil radikala,

Pri navedenim uslovima najverovatnije da nece nastati ni monosupstituisan proizvod jer je temperatura veoma niska i sistem ne psoeduje energiju koja bi bila veca od energije Cl-Cl veze sto je neophodan preduslov za pocetak slobodnoradikalske reakcije.

Dakle E sistema je veca ili jednaka E(Cl-Cl) => reakcija se odvija.