SandraStojadinovic

SandraStojadinovic's picture

Koja masa 3,00% vodonik-peroksida je potrebna za potpunu oksidaciju 1,00 g olovo(ll)-sulfida u olovo(ll) sulfat?

Danijal's picture

Imas li rijesenje zadatka?

milicaradenkovic's picture

PbS+4H2O2---------------->PbSO4+4H2O

S2-(-8e-)----------------->S6+/1

O-1(+1e-)------------------->O2-/8

n(PbS)=m/Mr=1/239=0.004 mol

n(H2O2)=4*n(PbS)=4*0.004=0.016 mol

m(H2O2)=n(H2O2)*Mr=0.016*34=0.544 g

mr=ms/w=0.544/0.03=18.13 g 3% H2O2

SandraStojadinovic's picture

Hvalaa :)