SandraStojadinovic

SandraStojadinovic's picture

Kroz rastvor koji sadrzi 10,00g Ba(OH)2 propusteno je 1,12dm3 ugljenik(IV)-oksida,merenog pri normalnim uslovima.Naci ukupnu masu soli koja je nastala kako proizvod ove hemijske reakcije.

milicaradenkovic's picture

Ba(OH)2+CO2---------------->BaCO3+H2O

n(CO2)=v(CO2)/Vm=1.12/22.4=0.05 mol

n(Ba(OH)2)=m/Mr=10/171=0.058 mol u visku je baza pa je kolicina soli

n(BaCO3)=n(CO2)=0.05 mol

m(BaCO3)=n(BaCO3)*Mr=0.05*197=9.85 g