stehiometrija

hemija5's picture

Pri sagorevanju 24g magnezijuma potrosi se 16g kiseonika. Jedina supstanca koja nastane pri tome je magnezijum-oksid. Masa dobijenog magnezijum-oksida je?

Danijal's picture

Evo preko odnosa broja molova 

2Mg+O2>>>2MgO

n(Mg):n(MgO)=2:2>>>>>>>>>>>>>>>>n(Mg)=n(MgO)

n(Mg)=24/24=1

m(MgO)=1*40=40g.

Mozes i preko odrzanja mase

n(O2)=16/32=0.5

n(Mg)=24/24=1

preko jednacine odredis i vidis ako reaguje sav kisik nastaje n(Mg)=1 a ako proreaguje sav magnezijum dobijes n(O2)=0.5. Te nebitno koji uzmes.

n(MgO)=n(Mg)=1mol   m(MgO)=1*40=40g.

 

 

Danijal's picture

Nebitno koji uzmes jer su jednaki molovi znaci nije niceg viska ni manjka.

hemija5's picture

Hvala, a kako bi bilo sa kiseonikom da smo uzeli umesto Mg?

Danijal's picture

Po drugom bi bilo n(MgO)=2n(O2)=0.5*2=1. Ovo sot mnozis 2 sa O 2 je tu radi omjera broja molovoa n(MgO):n(O2)=2:1 kada sve izmnozis dobijes to.