SO4 2-

Danijal's picture

Jeli pravilinje da napisem   SO42-     [O=S=O]-2 i gornje i donje stranje po jedan par ili 

da  [O<-S->O]-2 i takodjer po jedna crtica gore i dole, ovo sa strelicama oznacavam koordinatnu vezu

milicaradenkovic's picture

Bolje napisi sa dvostrukim vezama pravilnije je.