Substitucija alkana sa halogenim elementima

Nemanja1697's picture

 Supstitucija metana i jednog molekula hlora bi bila ovako:
CH4+Cl2>CH3Cl+HCl ?
Ali mi nije jasno kako to izgleda sa vise molekula.Npr.reakcija supstitucije etana sa 2 moelkula Br-a.
 

milicaradenkovic's picture

CH3CH3+Br2------------------>CH3CH2Br+HBr