SandraStojadinovic

SandraStojadinovic's picture

Izvesti empirijsku formulu supstance koja sadrzi 43,4% natrijuma,11,3% ugljenika i 45,3% kiseonika?

Danijal's picture

n(Na):n(C):n(O)=N(Na):N(C):N(O?

43.4/23 : 11.3/12  : 45.3/16

1.9 :  0.9  : 2.8 /Djeli sve sa najmanjim 0.9

2 : 1 :3

Na2CO3