Heksahlorcikloheksan

dejanbr1's picture

Napisati formulu heksahlorcikloheksana.
Nije mi jasno jedno:formula za cikloheksan je C6H12, a prefiks je heksahlor znaci da bi trebalo biti C6H12Cl6? A tacna formula je kako nam je profesor rekao C6H6Cl6.
Ako moze objasnjenje?

milicaradenkovic's picture

Tacna formula za heksahlorcikloheksan je C6H6Cl6 zato sto se svaki vodonikov atom zameni sa hlorom i onda nemas 12 H atoma nego 6 i 6 atoma hlora.