Reakcije

Milja95's picture

Sta se dobija reakcijom?

1.Br2+ H2O+H2SO3

2. K2Cr2O7+H2SO4+H2SO3

3.MnSO4+HNO3+PBO2

milicaradenkovic's picture

2. K2Cr2O7+H2SO4+3H2SO3---------------->K2SO4+Cr2(SO4)3+4H2O

Cr6+(+3e-)------------------->Cr3+/2

S4+(-2e-)-------------------->S6+/3

3. 2MnSO4+6HNO3+5PbO2---------------------->2HMnO4+2PbSO4+3Pb(NO3)2+2H2O

Mn2+(-5e-)------------------>Mn7+/2

Pb4+(+2e-)----------------->Pb2+/5

1. Br2+H2O+H2SO3----------------->H2SO4+2HBr

Br0(+1e-)------------------->Br-1/2

S4+(-2e-)----------------------->S6+/1

 

 

Milja95's picture

2HMnO4 ili H2MnO4?

milicaradenkovic's picture

HMnO4 je kiselina.